Milyen támogatások esetén van közbeszerzési kötelezettségünk?

Mit mond ki a 2019-ben érvényes
közbeszerzési törvény?

A közbeszerzési törvény 2018-as módosításai jelentősen egyszerűsítették a támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó adminisztratív terheket. A változás eredményeként 2019-ben már a közbeszerzési kötelezettséggel járó támogatási összeghatár magasabb. Mindemellett egyházi jogi személyek mentességet élveznek, illetve a törvény további feltételeket is magad, melyek esetén nem kell közbeszerzést lefolytatnunk.

 

 

Mit követelt meg a közbeszerzési törvény a 2018-as módosítás előtt?

A 2018-as módosítást megelőzően a jogalkotó jóval szélesebb körben írta elő a közbeszerzési kötelezettséget az uniós jogi követelmények esetében, tehát ilyen alkalmakkor igen széles körben kellett közbeszerzést lefolytatni. Ez a gyakorlatban ugyan nem szándékolt módon, de igen jelentős mértékben megnövelte a támogatottak adminisztratív kötelezettségeit. 

 

A mindennapokban különösen a hazai KKV-k, valamint az egyházi jogi személyek esetében okozott nehézségeket a törvény. Olyan többletfeladatokat generált a szabályozás, amelyeket az említett szervezetek személyi állományuk, pénzügyi lehetőségeik és szervezeti struktúrájuk folytán gyakorta csak aránytalan adminisztratív terhek és költségek vállalásával tudtak teljesíteni.

 

 

Mik a 2019-ben aktuális közbeszerzési kötelezettségek? 

A közbeszerzési törvény 2018. őszén hatályba lépő változásai jelentősen csökkentették, egyszerűsítették a támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó adminisztratív terheket. 

A módosítás eredményeként a közbeszerzési kötelezettséget jelentő támogatási összeghatár is megemelésre került:

A szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetében legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegű (tehát 68.655.860 HUF összegű), míg építési beruházásnál legalább háromszázmillió forint összegű támogatás eredményez közbeszerzési kötelezettséget. Ezekben az esetekben a támogatás intenzitását már nem kell vizsgálni.

 

 

Mikor nem szükséges közbeszerzést lefolytatni?

Az egyházi jogi személyek részére a továbbiakban a közbeszerzési törvény mentességet biztosít. Ezen támogatottak 2018. november 29-i hatállyal kikerültek a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatálya alól (az egyházi jogi személy fogalmát a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a határozza meg).

 

A Kbt. alapján nem kell továbbá közbeszerzést lefolytatni, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 

  • a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatásból,
  • egyedi munkahely teremtési támogatásból,
  • képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
  • kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
  • vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
  • bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.

 

Amennyiben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdése vagy bármilyen általános közbeszerzési kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatba velünk!

dr. Galgóczi Gergely LLM., ügyvéd – +36 70 443 0631
dr. Szilva Gábor, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – +36 70 624 6310
vagy írjon e-mail a galgoczi@vg3law.eu e-mail címre.